Formación continua

Formación habilitante

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE MONFORTE DE LEMOS:

Cursos semipresenciais de Aptitude Empresarial Agraria

O Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos (Lugo) é o centro de referencia para a irealización dos módulos que compoñen o Curso de Aptitude Empresarial Agraria (AEA). Esta acción formativa impártese na modalidade semipresencial.

O calendario dos cursos programados para os vindeiros meses é o seguinte:

Setembro 2023 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 82, 83, 84, 85 e 86
Xaneiro 2024 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 87, 88, 89, 90 e 91
Abril 2024 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 92, 93, 94, 95 e 96

 

Todas as persoas interesadas en realizar un curso de AEA poderán formular, en calquera momento, a súa petición conforme ao seguinte modelo de inscrición. As solicitudes deberán ser dirixidas á Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), adscrita á Consellería do Medio Rural:

O curso de AEA desenvolverase a través da plataforma de teleformación, accedendo a través da seguinte ligazón: https://formacion-mediorural.xunta.gal/

As instrucións para o correcto manexo da plataforma, aparecen recollidas no seguinte documento:

Se precisa máis información pode dirixirse ao Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos (Centro de formación e experimentación agraria Monforte de Lemos)

Programa de formación continua a través da plataforma de teleformación: